Mardin Protestan Kilisesi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin, tarih boyunca içerisinde farklı inançlara mensup insanlar barındırmıştır. Günümüzde bu şehir, Hristiyanlar için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Mardin’de hem Katolik, hem Ortodoks hem de Protestan kiliseleri bulunmaktadır. Her birinin ayrı bir tarihi, ayrı kuruluş aşamaları vardır.

Bizim araştırma konumuz olan Mardin Protestan Kilisesi ABCFM Teşkilatı’nın çalışmaları doğrultusunda kurulmuş olan ve kurulduğu dönemden itibaren birçok Protestan kilisesi inşa ettiren, aynı şekilde Mardin Protestan Kilisesi’ni de inşa eden ABCFM Teşkilatı’nı ele aldık. Bu heyetin kuruluşu, Osmanlı’ya gelişi, Mardin’e gelişi ve kilisenin kuruluşu ele alındı. İkinci bölümde ise kilisenin tekrar açılması ve günümüzdeki durumu ele alındı.

Birinci bölümdeki bilgilere kaynak olarak, daha önce yazılmış makaleleri ve ‘The Missionary Herald’ dergilerini aldık. Dil probleminden dolayı kilisenin açık olduğu dönem hakkında derinlere inemedik. İkinci bölüm ise kilise pastörü ile yaptığımız röportajlar, kilise mensupları ile yapılan görüşmeler ve bizzat ibadetlere katılarak yapılan izlenimler doğrultusunda yazıldı.

Asıl konumuz olan Mardin Protestan Kilisesi ve tarihine geçmeden önce Protestanlık hakkında özet bir bilgi vermeyi uygun bulduk.

Telefon : 0531 499 03 18

Adres: 1. Cad Latifiye mah. 152. Tepe Sok. No:16 Halkbank bitişiğinde. Artuklu/Mardin

Başa dön